Ստուգում

Ստուգում

հավաստագրում (սերտիֆիկացում) ստուգում

Այս որոնման գործիքը թույլ կտա ստուգել անհատի հավաստագրման կարգավիճակը: Հարցումը կվերադարձնի միայն այն մարդկանց անունները, ովքեր ունեն ԱԿՏԻՎ վկայական:

Որոնել ըստ անունով

Որոնում ըստ վկայագրի